Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Budownictwo

Po ukończeniu kierunku BUDOWNICTWO zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych
• projektowania konstrukcji w obszarze statyki i mechaniki budowli
• stosowania na całym świecie z uwzględnieniem możliwości użytkowania wybranych materiałów budowlanych dla zróżnicowanych stref klimatycznych
• podstaw wykonawstwa obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, projektowania obiektów budowlanych
• kierowania zespołami ludzkimi oraz produkcją, stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowania obiektów budowlanych, a także wytwarzania materiałów budowlanych

Absolwent po zakończeniu studiów II stopnia, może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, w zakresie przewidzianym przepisami Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MONTER KONSTRUKCIJ BUDOWLANYCH (NR 1636)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-05
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 22,8 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
4
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe
Wymagania:
znajomość montażu konstrukcji metalowych i drewnianych
Pracodawca:
Wszystko dla Wszystkich Roman Zahoruiko
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO WYDZIAŁU INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH I PROGRAMOWYCH (NR 1479)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-04
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, budowlane
Wymagania:
Wymagania konieczne: - Wykształcenie średnie kierunkowe (branży budowlanej lub pokrewnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych; - posiadanie uprawnień budowlanych; - umiejętność czytania dokumentacji technicznej; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint - znajomość języka Angielskiego - komunikatywnie. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe kierunkowe (branży drogowej lub pokrewnej); - staż pracy min. 3 lata na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy; - uprawnienia budowlane do projektowania, doświadczenie na podobnym stanowisku, (dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w instytucji wojskowej); - oraz programów do kosztorysowania np. NORMA, oprogramowania typu CAD, np. AUTOCAD; Wymagania dodatkowe: - dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy;
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH (NR 1531)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-19
Oferta ważna do:
2023-06-09
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: - wykształcenie wyższe lub średnie techniczne preferowane wykształcenie kierunkowe: budownictwo, inżynieria, itp. - doświadczenie zawodowe w kierowaniu i nadzorowaniu prac budowlanych w tym co najmniej 2-letni staż na stanowisku inspektora/specjalisty lub innym samodzielnym (preferowane doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej); - znajomość obsługi komputera, programów Mc Office; - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, staranność, dokładność, terminowość a także odpowiedzialność i komunikatywność; - czynne prawo jazdy kat. B; - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Pracodawca:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"
SPECJALISTA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY (NR 1348)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-01
Oferta ważna do:
2023-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 150 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe (kierunek budownictwo lub lotnictwo); doświadczenie zawodowe 2 lata w obszarze budownictwa lub lotnictwa; znajomość przepisów dotyczących budowy i eksploatacji lotnisk w tym ustaw Prawo lotnicze, Prawo budowlane o gospodarce nieruchomościami oraz aktów prawnych; bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; umiejętność planowania i organizacji pracy; umiejętność stosowania prawa w praktyce; efektywna komunikacja; odporność na stres. Wymagania preferowane: wykształcenie wyższe (związane z budową oraz eksploatacją dróg lub lotnisk), doświadczeni na podobnym stanowisku, poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub gotowość do podjęcia się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzącego do uzyskania ww. dokumentu; uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; znajomość procesu realizacji inwestycji drogowych, diagnostyki nawierzchni oraz posiadanie wiedzy z zakresu technologii drogowych odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl