Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ekonomia

Po zakończeniu kierunku Ekonomia II stopnia  zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze:

  • poszerzonej, w porównaniu do absolwenta studiów pierwszego stopnia, wiedzy i umiejętności w zakresie  ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
  • korzystania z zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych
  • modelowania przebiegu procesów ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej
  • wykorzystania koncepcji teoretycznych do analizy funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej
  • posługiwania się wiedzą i modelami w analizie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie
  • posługiwania się technikami i narzędziami badawczymi oraz korzystania ze źródeł literatury i baz zdanych
  • przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich
  • podjęcia własnej działalności gospodarczej

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl