Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ekonomia przedsiębiorstw

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• ekonomiki produkcji i usług oraz zarządzania jakością
• szeroko pojętej organizacji i zarządzania
• metod i technik przeprowadzania analiz ekonomicznych
• zarządzania finansami firmy
• posiadania predyspozycji do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych
• zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi
• podstawowych zagadnień public relations, marketingu, komunikacji i logistyki

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych różnych branż, instytucjach państwowych, restauracjach, hotelach, biurach podróży

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl