Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA II stopnia zdobędziesz poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Tworzymy dla studentów możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 2-letnim cyklu edukacyjnym poprzez propozycję studiów równoległych. W tym samym czasie można studiować kierunek Pedagogika II stopnia oraz podjąć studia podyplomowe w wybranym zakresie oraz uzyskać dodatkowy certyfikat krajowy lub międzynarodowy.
Co student zyskuje?
• kwalifikację podstawową wybranego kierunku (który wybrał na studiach II stopnia)
• kwalifikację na studiach podyplomowych z dodatkowymi certyfikatami
• czas i pieniądze! 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 


 

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 1021)

Miejscowość
Karolewo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-11
Oferta ważna do:
2024-05-11
Wynagrodzenie brutto: od 4 900 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo - na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, - posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona, - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, - niefigurowanie w bazie Krajowego Rejestru Karnego, - obywatelstwo polskie, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych - zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania pożądane: - umiejętność organizacji pracy i kreatywność, - umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań, - włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność, - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, - skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji, - znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawnych, - wysoka kultura osobista, - mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
TERAPEUTA (NR 1091)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-19
Oferta ważna do:
2024-05-18
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
- wykształcenie wyższe, - kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, - minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostki świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - nieposzlakowana opinia, - umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów z osobami z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (NR 1090)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-19
Oferta ważna do:
2024-05-18
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
pomaturalne/policealne
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie oraz szkoła policealna odpowiedniej specjalności lub studia kierunkowe, - wymagane min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, - nieposzlakowana opinia, - umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów z osobami z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
PEDAGOG (NR 1246)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-27
Oferta ważna do:
2024-05-21
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane pedagogiczne), w tym licencjat; - doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku, w szczególności z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bądź nim dotkniętym, - znajomość ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 ze zm.), - dobra organizacja pracy i pełne zaangażowanie. Wymagania dodatkowe: - komunikatywność, empatia, asertywność, - sumienność, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych, - umiejętność działania w warunkach zmian.
Pracodawca:
Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 1124)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-23
Oferta ważna do:
2024-05-23
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
kierunek wykształcenia: wychowanie przedszkolne
Pracodawca:
"CENTRUM EDUKACJI I ZABAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NAUCZYCIEL CHEMII (NR 1276)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 2 454 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 9
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie nauczania chemii, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w szkole
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
TERAPEUTA (NR 1264)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-08
Oferta ważna do:
2024-06-07
Wynagrodzenie brutto: od 1 235 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 10
w miesiącu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania: - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Wymagania konieczne: - min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
POMOC NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-20
Oferta ważna do:
2024-06-23
Stypendium brutto: 1 790,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
podstawowe
Wymagania:
wymagane wykształcenie podstawowe mile widziane średnie kierunek mile widzialne przedszkolne
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl