Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA II stopnia zdobędziesz poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Tworzymy dla studentów możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 2-letnim cyklu edukacyjnym poprzez propozycję studiów równoległych. W tym samym czasie można studiować kierunek Pedagogika II stopnia oraz podjąć studia podyplomowe w wybranym zakresie oraz uzyskać dodatkowy certyfikat krajowy lub międzynarodowy.
Co student zyskuje?
• kwalifikację podstawową wybranego kierunku (który wybrał na studiach II stopnia)
• kwalifikację na studiach podyplomowych z dodatkowymi certyfikatami
• czas i pieniądze! 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 


 

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 2640)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-08
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe wychowanie przedszkolne
Pracodawca:
FUNDACJA "NOWE POKOLENIE" W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (NR 2652)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-10
Oferta ważna do:
2023-09-09
Wynagrodzenie brutto: od 4 100 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
pomaturalne/policealne
Wymagania:
studia pedagogiczne o specjalności terapia zajęciowa lub wykształcenie średnie o kierunku terapia zajęciowa, udokumentowane minimum 3 miesięczne doświadczenie z osobami przewlekle psychicznie chorymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, umiejętność pracy w grupie, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
PEDAGOG (NR 2651)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-10
Oferta ważna do:
2023-09-09
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
udokumentowany min. 3 miesięczny okres pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, dodatkowym atutem będą ukończone szkoły lub kursy z zakresu terapii zajęciowej
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (NR 2960)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-18
Oferta ważna do:
2023-09-14
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
FUNDACJA POMOCY RODZINIE I OSOBOM ODRZUCONYM
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (NR 2833)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane: wykształcenie wyższe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki mile widziane: doświadczenie zawodowe
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU (NR 2749)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 691 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika przedszkolna
Wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, nie jest to warunek konieczny
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE DINUŚ
PSYCHOLOG (NR 2972)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-02
Oferta ważna do:
2023-09-19
Wynagrodzenie brutto: od 4 180 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania, które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, - kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią; - obywatelstwo polskie, - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi; - pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości) - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; - kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne, b) dodatkowe: - rzetelność, sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Pracodawca:
Zespół Żłobków Miejskich
KATECHETA (NR 2966)

Miejscowość
Buszkowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-11
Oferta ważna do:
2023-09-22
Wynagrodzenie brutto: od 922 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 5
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie wyższe, studia magisterskie - teologia
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWIE
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 2944)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-22
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 550 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 25
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność z przestępstwo popełnione umyślnie (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), - stan zdrowia pozwlający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, - sumienność i dokładność, - bardzo dobry kontakt z dziećmi, - odpowiedzialność i dyspozycyjność.
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NR 61 INTEGRACYJNE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (NR 2780)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-22
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 25
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
edukacja przedszkolna, mile widziane zdolności palstyczne, muzyczne
Pracodawca:
KATOLICKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl