Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• wspierania dążeń ludzi starzejących się i starych do rozwoju, rekreacji, zrzeszania się, egzekwowania praw godnego życia w
starości (aktywizacja poznawcza i społeczna)
• stymulującego i wspomagającego towarzyszenia seniorom przy rozwiązywaniu życiowych zadań późnej dorosłości w warunkach domowych czy w zinstytucjonalizowanych formach opieki - dziennej lub całodobowej (edukacja przedemerytalna,
zdrowotna, tanatologiczna)

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: w instytucjach opiekuńczych, placówkach opieki częściowej i całkowitej, świadcząc opiekę domową oraz organizując grupy samopomocowe, punkty poradnictwa dla seniorów i ich rodzin, prowadząc własną działalność gospodarczą, informacyjną, edukacyjną czy usługową

UWAGA STUDIUJĄCY PEDAGOGIKĘ!
W połączeniu ze studiowaniem Pielęgniarstwa będziesz miał kompetencje do sprawowania profesjonalnej opieki zdrowotnej oraz terminalnejw domu chorego i w instytucjach opiekuńczych. 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl