Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• psychologiczno-pedagogicznych koncepcji opieki i wychowania dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz współczesnych koncepcji w dydaktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• projektowania nowatorskich koncepcji pedagogicznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: szkolnictwie – w przedszkolach i klasach 0-3, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela, w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych, czy też artystycznych w obszarze pracy z dzieckiem, w instytucjach organizujących czas wolny dzieciom. Możesz też prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego

II stopień dla absolwentów I stopnia specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl