Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kulturalno-oświatowych, zasad marketingu i zarządzania w sporcie, nowoczesnych trendów w kulturze fizycznej i sporcie
• organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych
• animacji czasu wolnego
• pedagogiki kultury i promocji zdrowia
• elementów odnowy biologicznej

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: agencjach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, instytucjach szkoleniowych, placówkach prowadzących działalność kulturalną, fundacjach kulturalnych, organizacjach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych, zakładach opieki zdrowotnej, administracji rządowej i samorządowej, sektorze edukacji, instytucjach akademickich i badawczych, Systemie Ratownictwa Medycznego, organizacjach pozarządowych, branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia, na stanowiskach przedstawicieli medycznych, w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna), firmach prywatnych zajmujących się odnową biologiczną

 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl