Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• podstaw anatomii i fizjologii człowieka
• podstaw psychologii rozwojowej dzieci, podstaw psychologii klinicznej dzieci, propedeutyki pediatrii
• dokonania diagnozy i elementów terapii oraz wprowadzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
• metod neurofizjologicznych
• wczesne wykrywanie potrzeb terapeutycznych dziecka i umiejętne wykorzystanie technik terapeutycznych dla wspomagania jego rozwoju

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: klubach dziecięcych, placówkach opiekuńcz o-wycho-wawczych typu socjalizacyjnego np.: Domach Małego Dziecka, dziecięcych oddziałach w sanatoriach oraz sprawować opiekę nad dziećmi do 3 lat jako opiekun dzienny lub opiekunka dziecięca

UWAGA możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych!

Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych + Certyfikaty: terapia ręki, masaż niemowlaka, logosensoryka

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl