Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• pedagogiki kultury
• animacji działalności kulturalnej i społecznej
• zasad zarządzania w kulturze, organizowania imprez masowych i promocji kultury

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, np. domach dziecka, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, placówkach animacji edukacyjno-kulturalnej, domach kultury 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl