Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• pedagogiki opiekuńczej
• patologii społecznych z patologią rodziny
• diagnozy psychopedagogicznej
• metodyki pracy społeczno-opiekuńczej
• profilaktyki społecznej
• umiejętności interpersonalnych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (instytucje opiekuńcze, instytucje organizujące czas wolny), placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycznych, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz wspierających rodzinę

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl