Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika opiekuńcza

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• pedagogiki opiekuńczej
• patologii społecznych z patologią rodziny
• diagnozy psychopedagogicznej
• metodyki pracy społeczno-opiekuńczej
• profilaktyki społecznej
• umiejętności interpersonalnych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (instytucje opiekuńcze, instytucje organizujące czas wolny), placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycz-nych, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz wspierających rodzinę

 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl