Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• pedagogiki rodziny
• diagnozy psychopedagogicznej
• patologii rodziny
• prawa rodzinnego i opiekuńczego
• wiedzy na temat funkcjonowania instytucji wsparcia rodziny (rola i zadania asystentów rodziny, MOPS, GOPS, CPR)
• projektowania działalności wspierającej rodzinę
• poradnictwa rodzinnego
• metod pracy specjalisty ds. rodziny
• pracy z rodziną w kryzysie

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
organizacjach rządowych i pozarządowych pomagających rodzinie (np. Centrach Pomocy Dziecku i Rodzinie), poradniach rodzinnych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach adopcyjnych, placówkach typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placów-kach sektora pozarządowego wspierających rodzinę, jako kurator społeczny, jako asystent rodzinny

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl