Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• diagnozy psychopedagogicznej
• pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
• pracy z uczniem z dysfunkcjami
• pracy z uczniem ze środowisk patologicznych
• pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach organizują-cych czas wolny, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych

 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl