Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• planowania kariery edukacyjno-zawodowej
• metodyki poradnictwa zawodowego warsztatu przedsiębiorczości
• psychologii w biznesie
• warsztatu trenerskiego

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, gminnych centrach informacji, ochotniczych hufcach pracy, akademickich biurach karier, agencjach poradnictwa pracy i doradztwa personal-nego, centrach pomocy rodzinie, działach HR, biurach projektów

UWAGA możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych!
Studia podyplomowe: Trener warsztatu grupowego i coachingu, Doradztwo zawodowe + Certyfikaty: trener personalny, trener osobisty

 

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl