Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Resocjalizacja z kryminologią

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• pracy resocjalizacyjnej
• kryminologii
• wiktymologii
• pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/wykluczonymi społecznie
• tworzenia indywidualnych planów wsparcia
• pracy z indywidualnym przypadkiem, pracy z grupą oraz organizacji środowiska lokalnego

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: jednostkach penitencjarnych, jednostkach pomocy społecznej, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach, zakładach poprawczych, w jednostkach penitencjarnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie

UWAGA możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych!

Studia podyplomowe: Socjoterapia, Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, Arterapia w edukacji społecznej  + Certyfikaty z zakresu muzykoterapii, sztukoterapii

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl