Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

PIELĘGNIARSTWO 2-letnie studia magisterskie (II stopień)

1. Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo II stopnia na KPSW?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów - praktyków
 • dysponujemy kompleksowo wyposażonymi pracowniami kształcenia umiejętności pielęgniarskich
 • współpracujemy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz licznymi placówkami służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim
 • przygotowujemy do zawodu poszukiwanego na rynku pracy
 • oferujemy dodatkowe kursy i szkolenia
 • program studiów został przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • pielęgniarstwa i innych nauk medycznych
 • rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych
 • określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta
 • samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej
 • organizowania pracy zespołu, opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską
 • opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzie monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • szpitale
 • przychodnie
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • domy pomocy społecznej

4. Instytucje współpracujące:

Opis efektów kształcenia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, (stacjonarne i niestacjonarne), profil praktyczny zgodne z:
•    rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa-załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. Studia drugiego stopnia (Dz. U. 2012, poz. 631 ze zm.),
•    uzupełnionego w drodze Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016 poz. 1908)
•    oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016, poz. 1332).

Zasady Rekrutacji


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA)/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (NR 4428)

Miejscowość
Koronowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-02
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 580 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, medyczne
Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Pracodawca:
Zakład Karny w Koronowie
MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA)/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (NR 4420)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-02
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 580 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie zawodowe, medyczne
Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Pracodawca:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA) ZAMIEJSCOWEGO ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W GRUDZIĄDZU SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (NR 4413)

Miejscowość
Grudziądz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-02
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 580 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, medyczne
Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu (położna).
Pracodawca:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA) SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (NR 4411)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-02
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 580 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie zawodowe, medyczne
Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu. Mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego.
Pracodawca:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
MAGAZYNIER (NR 4384)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-21
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe
Wymagania:
Umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
Maximet s.c. Ksenia Nietz, Tomasz Nietz
MAGAZYNIER (NR 4241)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-07
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 900 do 5 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok Od kandydatów oczekujemy: - doświadczenie na w/w stanowisku, - wystawianie dokumentów magazynowych, - uprawnienia na wózki widłowe - mile widziane - umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
DRUKARNIA COLOR-PRINT SPÓŁKA JAWNA MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA
PRACOWNIK MAGAZYNU (NR 4400)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-12-01
Oferta ważna do:
2022-12-01
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
uprawnienia na wózki widłowe
Pracodawca:
DARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAGAZYNIER-PAKOWACZ (NR 4371)

Miejscowość
Ciele - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-16
Oferta ważna do:
2022-12-01
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
zasadnicze branżowe
Pracodawca:
GMM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO (NR 4264)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-30
Oferta ważna do:
2022-12-02
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
podstawowe
Pracodawca:
"PENTIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAGAZYNIER (NR 4472)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-12-01
Oferta ważna do:
2022-12-07
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
10
Wymagania:
uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
Pracodawca:
ENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl