Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

PIELĘGNIARSTWO 2-letnie studia magisterskie (II stopień)

ABSOLWENT po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 • Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
 • Potrafi określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej;
 • Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu,
  wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji;
 • Potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki;
 • Potrafi organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji;
 • Potrafi wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych);
 • Potrafi opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • Potrafi opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej;
 • Potrafi dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa;
 • Potrafi dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć;
 • Potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych

  

Opis efektów kształcenia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, (stacjonarne i niestacjonarne), profil praktyczny zgodne z:

 • rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa-załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. Studia drugiego stopnia (Dz. U. 2012, poz. 631 ze zm.),
 • uzupełnionego w drodze Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016 poz. 1908)
 • oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016, poz. 1332).

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

ASYSTENT/KA OSÓB STARSZYCH (NR 5557)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-14
Oferta ważna do:
2022-01-13
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
wymagane min. średnie wykształcenie, mile widziane doświadczenie zawodowe, uczciwość, odpowiedzialność, mile widziane uprawnienia zawodowe, mile widziane również osoby posiadające stopień niepełnosprawności
Pracodawca:
PHU Ilona Goldberg
STARSZA PIELĘGNIARKA (NR 5584)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-02-01
Oferta ważna do:
2022-01-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
wykształcenie średnie z 5 letnim stażem pracy, a w przypadku wykształcenia wyższego rok doświadczenia, komunikatywność, kurs szczepień, kurs EKG
Pracodawca:
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W BYDGOSZCZY

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl