Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest jedyną Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy, który uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Większość studentów prawa marzy o tym, by w przyszłości wykonywać prestiżowy i cieszący się dużym zaufaniem społecznym zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. Jednym z celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Absolwent kierunku prawo posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Wykazuje się również znajomością zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych. Absolwent, dzięki pogłębionej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawniczych tj. prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych, rozumie i stosuje akty prawne. Wykazuje się również znajomością regulacji określających status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Zna zasady i regulacje określające funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Dzięki znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, magister prawa może swobodnie poruszać się i poznawać obcojęzyczne akty normatywne oraz korzystać ze światowej literatury fachowej. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji prawnych oraz do pełnienia roli negocjatora czy mediatora przy rozstrzyganiu sporów prawnych. W kontaktach z klientami postępuje w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Obok wiedzy i kompetencji zawodowych, jest otwarty na własny rozwój zawodowy. Na bieżąco obserwuje przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Rozumie również przyczyny oraz konsekwencje zachodzących procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Absolwent kierunku prawo może starać się o pracę m.in. w:

  • kancelariach (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
  • organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
  • korporacjach ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
  • administracji rządowej
  • urzędach i izbach skarbowych
  • administracji samorządowej
  • policji
  • instytucjach finansowych (np. jako specjalista finansowy)
  • założyć własną firmę

W ramach zajęć na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich realizowane są m.in. takie przedmioty jak prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

STARSZY REFERENT W PLACÓWCE TERENOWEJ KRUS W WĄBRZEŹNIE (NR 5667)

Miejscowość
Wąbrzeźno - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-15
Oferta ważna do:
2022-01-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane: administracyjne, ekonomiczne, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - umiejętność sporządzania pism i notatek, - co najmniej 1-rok stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl