Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia podyplomowe

REJESTRACJA ONLINE 

Po rejestracji on-line należy dosłać/donieść do Biura CKPiU wypełnione podanie
z wymaganym kompletem dokumentów.


KOSZTY PODANO W TABELACH KIERUNKÓW STUDIÓW
* Możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 (8 rat na indywidualny wniosek)
** Opłata zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku. Absolwenci KPSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
INFORMATOR 2021-2022 online 

Proponujemy Państwu kierunki studiów podyplomowych w nowej ofercie programowej dostosowane do sygnalizowanych potrzeb przez przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego oraz rozporządzeń MEN dotyczących nowej podstawy programowej, wspomagania psychologiczno – pedagogicznego i standardów kształtowania nauczycieli.
 
Filozofia kształcenia / Podstawa prawna edukacji podyplomowej
Kształcenie Podyplomowe CKPiU KPSW oparte zostało na kilku ważnych przesłankach organizacyjno-prawnych
i założeniach filozofii kierunkowej dostosowanej do misji Uczelni:

1. Jakość kształcenia
2. Innowacyjność
3. Partnerstwo
4. Efektywność
5. Stosowanie obowiązującego prawa
6. Wdrożenie metod i narzędzi kształcenia w dostosowaniu do potrzeb uzyskania pożądanych efektów nauczania w zakresie wiedzy, umiejętności i komunikacji społecznej
7. Dostosowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju sytuacji i niebezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju, Europie
Bardziej powszechne stosowanie metod kształcenia zdalnego dla przedmiotów teoretycznych i tych,
gdzie proces samokształcenia może być efektywny

Wprowadzamy zmianę w procesie dyplomowania:
Prace końcowe zastąpi zadanie edukacyjne rozumiane jako projekt edukacyjny. Celem upraktycznienia zajęć wprowadzamy metodę wizyt studyjnych. Korygujemy współpracę krajową i zagraniczną do ośrodków bezpiecznych  epidemiologicznie. Na rok akademicki 2020/21 zawieszamy współpracę z ośrodkami we Włoszech, Holandii. Będziemy na warunkach pełnego bezpieczeństwa utrzymywać współpracę z podmiotami edukacyjnymi w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i na Litwie. Tematy kursów specjalistycznych są przedstawione w opisach kierunków.
 

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://podyplomowe.kpsw.edu.pl/

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

ul. Toruńska 55-57, budynek A, pokój 1A
85-023 Bydgoszcz

tel./fax 52 339-30-27
kom. 797-328-421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl


 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl