Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia podyplomowe

REJESTRACJA ONLINE 

Po rejestracji on-line należy dosłać/donieść do Biura CKPiU wypełnione podanie
z wymaganym kompletem dokumentów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://podyplomowe.kpsw.edu.pl/

Wymagany komplet dokumentów:
- Podanie (pobierz tutaj)
- Zdjęcie
- Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Dokumenty wysyłamy na adres:
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2023/24

W najbliższym roku akademickim 2024/25 podstawową formą kształcenia będzie metoda hybrydowa.
Jej zakres zastosowania zależeć będzie od: 
- stanu epidemiologicznego w regionie kraju,
- zawartości treści programowych dla kierunków według podziału: - wiedzy, - umiejętności zawodowych

Przedmioty teoretyczne realizować będziemy metodą on-line.
Przedmioty praktyczne metodami bezpośrednimi. 

- Prace końcowe będą prowadzone jako zadania edukacyjne /projekty edukacyjne/ na wybrany przez słuchacza temat za zgodą prowadzącego projekt i seminarium końcowe.

- Wdrożymy system praktyk zawodowych:

  • metodą tradycyjną
  • z zaliczeniem dorobku zwodowego słuchaza przez potwierdzenie formalne pracodawcy zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych CKPiU

KOSZTY PODANO W TABELACH KIERUNKÓW STUDIÓW
* Możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 (8 rat na indywidualny wniosek)
** Opłata zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku. Absolwenci KPSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
INFORMATOR 2024-2025 online 

Proponujemy Państwu kierunki studiów podyplomowych w nowej ofercie programowej dostosowane do sygnalizowanych potrzeb przez przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego oraz rozporządzeń MEN dotyczących nowej podstawy programowej, wspomagania psychologiczno – pedagogicznego i standardów kształtowania nauczycieli.
 
Filozofia kształcenia / Podstawa prawna edukacji podyplomowej
Kształcenie Podyplomowe CKPiU AKP oparte zostało na kilku ważnych przesłankach organizacyjno-prawnych
i założeniach filozofii kierunkowej dostosowanej do misji Uczelni:

1. Jakość kształcenia
2. Innowacyjność
3. Partnerstwo
4. Efektywność
5. Stosowanie obowiązującego prawa
6. Wdrożenie metod i narzędzi kształcenia w dostosowaniu do potrzeb uzyskania pożądanych efektów nauczania w zakresie wiedzy, umiejętności i komunikacji społecznej
7. Dostosowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju sytuacji i niebezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju, Europie
Bardziej powszechne stosowanie metod kształcenia zdalnego dla przedmiotów teoretycznych i tych,
gdzie proces samokształcenia może być efektywny
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

ul. Toruńska 55-57, budynek A, pokój 1A
85-023 Bydgoszcz

tel./fax 52 339-30-27
kom. 797-328-421
e-mail:podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl


 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl