Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Lublinie

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Fundacja "Alpha”
ul. Aleja Warszawska 15, 20-803 Lublin
Koordynator: dr Anna Prokopiak
tel. 508 292 498
 

Kierunki studiów realizowane w Lublinie:

1. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
2. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
3. Logopedia ogólna
4. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
5. Zarządzanie oświatą

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl