Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Słupsku

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl


Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA”

ul. Filmowa 2/6A, 76-200  Słupsk
Koordynator: mgr inż. Beata Kwiatek
tel. 501 657 200

Kierunki studiów realizowane w Słupsku:

Obszar kierunków prawno-administracyjnych
1. Administracja publiczna
2. Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami
3. Agent celny

Obszar kierunków medycznych
1. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Obszar kierunków pedagogiczno-terapeutycznych
1. Zarządzanie edukacją włączającą
2. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
3. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
4. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia – studia specjalistyczne dla absolwentów studiów podyplomowych SI KPSW realizowanych przy współpracy z PTIS
5. Edukacja włączająca-pedagogika specjalna
6. Wspracie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii
7. Psychopedagogika z neurodydaktyką
8. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej)
9. Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
10. Logopedia ogólna
11. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
12. Terapia zajęciowa
13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
14. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
15. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
16. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (dlla nauczycieli pedagogiki specjalnej)
17. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
18. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej
19. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
20. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
21. Pedagogika tańca z choreografią
22. Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
23. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
25. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów
26. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpostawowych i psychologów
27. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu
28. Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji
29. Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wroku i słuchu
30. Logorytmika z edukacją artystyczną
31. Trener rozwoj osobistego z psychodietetyką
32. Mediacje rodzinne

Obszar kierunków  przedmiotowych dla nauczycieli
1. Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy z elementami coachingu
2. Informatyka dla nauczycieli
3. Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym
4. Fizyka
5. Biologia
6. Geografia
7. Zarządzanie oświatą

Obszar kierunków gospodarczych
1. Rachunkowość i finanse
2. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Logistyka
5. Zarządzanie kadrami, płace doradztwo zawodowe
6. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
6. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego
7. Gospodarka komunalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl