Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Słupsku

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl


Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA”

ul. Filmowa 2/6A, 76-200  Słupsk
Koordynator: mgr inż. Beata Kwiatek
tel. 501 657 200

Kierunki studiów realizowane w Słupsku:

Obszar kierunków prawno-administracyjnych
1. Administracja i usługi elektroniczne
2. Wycena dóbr niematerialnych

Obszar kierunków medycznych
1. Rehabilitacja oddechowa u pacjentów w trakcie i po COVID 19
2. Usprawnianie osób po przebytym udarze mózgu
3. Usprawnianie pacjenta geriatrycznego
4. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Obszar kierunków pedagogiczno-terapeutycznych
1. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
2. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
3. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia – studia specjalistyczne dla absolwentów studiów podyplomowych SI KPSW realizowanych przy współpracy z PTIS
4. Pedagogika specjalna-edukacja włączająca
5. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
6. Psychopedagogika z neurodydaktyką
7. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej)
8. Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
9. Logopedia ogólna
10. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
11. Terapia zajęciowa
12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
13. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
14. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
15. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
16. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej) z modułem pedagogiki specjalnej
17. Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej
18. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
19. Pedagogika tańca z choreografią
20. Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
21. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
22. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
23. Przygotowanie pedagogiczne
24. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Obszar kierunków  przedmiotowych dla nauczycieli
1. Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy z elementami coachingu
2. Andragogika - tutoring i coaching w edukacji
3. Informatyka dla nauczycieli
4. Dydaktyka języka obcego
5. Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
6. Mediacje rodzinne
7. Filozofia dialogu, sztuka życia
8. Metodyka zdalnego nauczania
9. Fizyka
10. Biologia
11. Geografia
12. Zarządzanie oświatą

Obszar kierunków gospodarczych
1. Rachunkowość i finanse
2. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Logistyka
5. Zarządzanie kadrami, płace doradztwo zawodowe
6. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
7. Gospodarka komunalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl