Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Szczecinie

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl

Centrum wspierania dzieci i młodzieży Aspiplaneta
ul. Koralowa 96
71-220 Szczecin
Koordynator: Anna Bagińska
tel. 784 562 177
e-mail: aspiplaneta@gmail.com

 

Kierunki studiów realizowane w Szczecinie:
1. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
2. Psychopedagogika z neurodydaktyką
3. Logopedia ogólna
4. Logopedia ogólna z modułem pedagogiki specjalnej
5. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
6. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
7. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
8. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
9. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
10. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej
11. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
12. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów
13. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpodstawowych i psychologów
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl