Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Tychach

Centrum Ksztalcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Przedszkole nr 9 Pluszowego Misia
ul. Brzozowa 41, 43-100
koordynator: Aleksandra Światowska
tel: 728 913 118
opiekun merytoryczny: Barbara Chrustek-Kusz
tel: 605 919 497Kierunki realizowane w Tychach:
 

1. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS  w Warszawie)
2. Edukacja włączająca - pedagogika specjalna
3. Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii
4. Psychopedagogika z neurodydaktyką
5. Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
6. Logopedia ogólna
7. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
8. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
9. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
10. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
11. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej
12. Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
13. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
14. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
15. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów
16. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpodstawowych i psychologów
17. Zarządzanie oświatą


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl