Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Tychach

Centrum Ksztalcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Przedszkole Pluszowego Misia
koordynator: Aleksandra Światowska
tel: 728 913 118
opiekun merytoryczny: Barbara Chrustek-Kusz
tel: 605 919 497Kierunki realizowane w Tychach:
 

1. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS  w Warszawie)
2. Pedagogika specjalna-edukacja włączająca
3. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
4. Psychopedagogika z neurodydaktyką
5. Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
6. Logopedia ogólna
7. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
8. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
9. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
10. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej) z modułem pedagogiki specjalnej
11. Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy  psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej
12. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
13. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
14. Przygotowanie pedagogiczne
15. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
16. Zarządzanie oświatą


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl