Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Żyrardowie

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Rok akademicki 2021/22
Zespół Szkół Specjalnych 
ul. Kilińskiego 21, Grodzisk Mazowiecki
koordynator. dyr. Agnieszka Klonowska
tel. 510 527 999
opiekun merytoryczny. Agnieszka Samuś
tel. 507 181 122

Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA”
ul. Filmowa 2/6A, 76-200  Słupsk
Koordynator: mgr inż. Beata Kwiatek
tel. 504 039 756

50 mk od Warszawy / 90 km od Łodzi

 

Kierunki realizowane w Żyrardowie:
1. Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
2. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
3. Pedagogika specjalna-edukacja włączająca
4. Psychopedagogika z neurodydaktyką
5. Logopedia ogólna
6. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
7. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
8. Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej
9. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl