Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kierunki realizowane w Pile

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C, 85-023 Bydgoszcz
tel. +48 52 339 30 27, +48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
tel. 67 352 70 10
Dyrektor: Grzegorz Bogacz


Kierunki studiów realizowanych w Pile:

1. Pedagogika specjalna-edukacja włączająca
2. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
3. Psychopedagogika z neurodydaktyką
4. Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
5. Logopedia ogólna
6. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
7. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
8. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
9. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
10. Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej) z modułem pedagogiki specjalnej)
11. Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej
12. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
13. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
14. Przygotowanie pedagogiczne
15. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
16. Zarządzanie oświatą
17. BHP
18. Andragogika - tutoring i coaching w edukacji
19. Informatyka dla nauczycieli


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl