Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Agent celny

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem pracujący w agencjach celnych, przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem towarowym lub zamierzają podjąć tego rodzaju działalność zawodowa

Celem studiów jest:
zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących pełnienia czynności agenta celnego. Kompetencje uzyskane dotyczą obszaru obsługi celnej, wymiany towarowej, obciążeń podatkowych i procesów logistycznych związanych z wymianą międzynarodową

Założenia programowe studiów:
1. Międzynarodowa polityka celna
2. Prawo celne Unii Europejskiej
3. Polskie przepisy celne
4. Obsługa celna przedsiębiorstw
5. Zgłoszenia celne
6. Odprawy celne, w tym elektroniczne
7. Podatki w obrocie międzynarodowym
8. Wybrane zagadnienia logistyki celnej
9. Współczesne mechanizmy polityki handlowej
10. Umowy międzynarodowe a prawo celne
11. Uregulowania około celne
12. Seminarium dyplomowe
Absolwent studiów podyplomowych kierunku Agent celny może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

 
Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
2
3 400,00 + 150,00

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl