Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Podologia

Adresatami studiów są:
są absolwenci wyższych studiów kierunków: kosmetologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii i innych nauk medycznych oraz osoby pracujące w zakładach kosmetycznych, jednostkach SPA i innych posiadający kwalifikacje zawodowe

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dla zawodu podologa, w zakresie profilaktyki chorób kończyn dolnych a także pielęgnacji stóp

Założenia programowe studiów:
1. Anatomia kończyn dolnych
2. Dermatologia
3. Mikrobiologia i wirusologia
4. Higiena zawodowa
5. Podstawy fizjoterapii stóp
6. Podstawy dermatologii
7. Podologia lecznicza i kosmetyczna
8. Podstawy biomechanizmów stopy
9. Zespół stopy cukrzycowej
10. Elementy reumatologii i immunologii
11. Metody badań kończyn dolnych i projektowanie postepowania ortopedycznego
12. Techniki stosowane w podologii
13. Podologia pielęgnacyjna
14. Podologia estetyczna
15. Nowoczesna aparatura w podologii
16. Etyka pracy podologa
17.Seminarium dyplomowe

 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
2
3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl