Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dietetyka z modułem dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi

Adresatami studiów są:
są nauczyciele pracujący w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat i starsze, osoby pracujące w ośrodkach specjalistycznych sprawujących opiekę na dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.
Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe

Celem studiów jest:
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu poradnictwa żywieniowego i stosowania właściwiej polityki żywieniowej w zakresie zasad żywienia, jego bezpieczeństwa dla rozwoju dziecka i osób starszych

Ramowy program studiów:
  1. Prawo żywieniowe
  2. Zarządzanie jakością
  3. Zarządzanie higieną żywności, toksykologia
  4. Żywienie człowieka
  5. Dietetyka pediatryczna
   6. Fizjologia żywienia
  7. Metody i techniki żywienia dziecka
  8. Poradnictwo dietetyczne
  9. Żywienie w wieku niemowlęcym
10. Żywienie w żłobku, przedszkolu, szkole, w tym rola rodziców
11. Żywienie dzieci w odniesieniu do dysfunkcji rozwojowej
12. Systemy bezpieczeństwa żywności
13. Dietoterapia rozwojowa
14. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl