Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rehabilitacja oddechowa u pacjentów w trakcie i po COVID 19

Adresatami studiów są:
absolwenci z obszaru kierunków medycznych, ochrony zdrowia, kultury fizycznej na poziomie studiów wyższych, pracownicy jednostek służby zdrowia, służb społecznych i indywidualnie zainteresowanym chęciom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem studiów jest:
przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania układu oddechowego w aspekcie jego fizjologii i patofizjologii, przedstawienie diagnostyki, profilaktyki i leczenia pacjentów w trakcie lub po Covid-19

Ramowy program studiów:
  1. Wstęp do anatomii układu oddechowego
  2. Fizjologia układu oddechowego
  3. Elementy psychologii
  4. Elementy pedagogiki
  5. Rehabilitacja układu oddechowego u pacjentów leżących
  6. Rehabilitacja układu oddechowego wentylowanych mechanicznie
  7. Ćwiczenia czynne, orfostatyczne
  8. Ćwiczenia ogólnokondycyjne
  9. Ćwiczenia ogólnousprawniające
10. Techniki oczyszczania z wydzieliny
11. Badania przedmiotowe
12. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl