Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Adresatami studiów są:

absolwenci szkół wyższych, obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm współpracujących z sektorem zdrowia oraz zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze zdrowia

Celem studiów jest:

- przygotowanie do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej,
- nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, działalności jednostek opieki zdrowotnej, kierowania zasobami ludzkimi
Program wyznacza wartości kierunkowe dotyczące organizacji, planowania, diagnozowania problemów zarządczych oraz skutecznego ich rozwiązywania.

Założenia programowe studiów:
1. Ustawa o działalności leczniczej-podmioty lecznicze
2. Elementy prawa pracy
3. Procedury tworzenia, funkcjonowania i przekształcania podmiotów leczniczych
4. Zasady kontrolowania świadczeń medycznych
5. Prawo zamówień publicznych
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Zarządzanie jakością
8. Metody zarządzania
9. Zarządzanie projektami
10. System kontrolingu w zakładzie opieki zdrowotnej
11. Informatyka w zarządzaniu
12. Podstawy epidemiologii, zakażenia szpitalne, higiena szpitalna
13. Zasady gospodarowania lekami, farmakologia
14. Statystyka, dokumentacja medyczna
15. Podstawy ekonomii
16. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa
17. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 150,00

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl