Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Adresatami studiów są:
absolwenci szkół wyższych, obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm współpracujących z sektorem zdrowia oraz zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze zdrowia

Celem studiów jest:
przygotowanie do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, działalności jednostek opieki zdrowotnej, kierowania zasobami ludzkimi 
Program wyznacza wartości kierunkowe dotyczące organizacji, planowania, diagnozowania problemów zarządczych oraz skutecznego ich rozwiązywania.
    
Ramowy program studiów:
  1. Ustawa o działalności leczniczej-podmioty lecznicze
  2. Elementy prawa pracy
  3. Procedury tworzenia, funkcjonowania i przekształcania podmiotów leczniczych
  4. Zasady kontrolowania świadczeń medycznych
  5. Prawo zamówień publicznych
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  7. Zarządzanie jakością
  8. Metody zarządzania
  9. Zarządzanie projektami
10. System kontrolingu w zakładzie opieki zdrowotnej
11. Informatyka w zarządzaniu
12. Podstawy epidemiologii, zakażenia szpitalne, higiena szpitalna
13. Zasady gospodarowania lekami, farmakologia
14. Statystyka, dokumentacja medyczna
15. Podstawy ekonomii
16. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa
17. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl