Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia przedmiotowe

* Możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat
** Opłata zwracana w przypadku nie uruchomienia kierunku. Absolwenci KPSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

Obszar ten dotyczy przedmiotów kształcenia (zajęć) zawartych w siatkach organizacyjnych szkół i placówek edukacyjnych wszystkich typów będących w systemie edukacji MEN.
Propozycja kierunków spełnia standardy prawne i merytoryczne dla uzyskania przez absolwenta kwalifikacji zawodowych.
Efekty kształcenia kreowane przez Uczelnie dla kierunku kształcenia obejmują najnowsze trendy rozwojowe i standardy naukowe dla wiedzy i umiejętności, w które zostanie wyposażony absolwent studiów podyplomowych.
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych w obszarze „studia przedmiotowe” jest posiadanie przez kandydata uprawnień pedagogicznych (nauczycielskich).
Istnieje możliwość studiowania równoległego obu dziedzin tj. kierunku przedmiotowego.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl