Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Biologia

Adresatami studiów są:
nauczyciele,absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu- biologii

Celem studiów jest:
przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działanie w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.

Ramowy program :
1. Budowa chemiczna organizmów
2. Podstawy cytologii
3. Przegląd różnorodności organizmów:
- wirusy
- bakterie
- grzyby
- porosty
- rośliny
- zwierzęta
4. Anatomia, fizjologia człowieka
5. Genetyka i biotechnologia
6. Ewolucja życia
7. Ekologia
8. Ochrona środowiska
9. Zagrożenie różnorodności biologicznej
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl