Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dydaktyka języka obcego (język angielski)

Adresaci: nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

Cele: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne do nauczania języka obcego na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII SP) oraz pogłębieniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej  celem doskonalenia.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl