Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dydaktyka języka obcego

Adresatami studiów są:
nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym

Celem studiów jest:

wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne do nauczania języka obcego na pierwszym i drugim etapie kształcenia-przedszkole i klasy IV -VIII SP oraz pogłębieniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej celem doskonalenia

Ramowy program studiów:
  1. Podstawy psychologii ogólnej i uczenia się języków
  2. Pedagogika ogólna i językowa
  3. Elementy prawa oświatowego
  4. Podstawy aktywizacji języka
  5. Teorie uczenia się i nauczania języka
  6. Wprowadzenie do glottodydaktyki
  7. Dydaktyka języka obcego
  8. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
  9. Warsztat pracy nauczyciela języka obcego
10. Technologia informacyjna w nauczaniu języka obcego
11. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
12.Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 500,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl