Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filozofia dialogu, sztuka życia

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii, osoby  z wykształceniem wyższym pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym koncentrowaniu się na tematyce kluczowej dla filozofii


Celem studiów jest:

inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia, poznanie istotnych dla współczesnego człowieka kwestii, punktów widzenia reprezentowanych przez innych ,a także skonfrontowanie własnych poglądów z koncepcjami filozofów. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjna organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania

Ramowy program:
  1.  Historia filozofii
  2. Twórczy  rozwój człowieka
  3. Wpływ religii na obraz świata
  4. Etyka
  5. Logika i retoryka
  6. Sposoby poznawania świata
  7. Funkcje sztuki
  8. Filozofia człowieka
 9. Filozofia  dialogu
10. Współczesne koncepcje filozofii i etyki
11. Metoda dociekania filozoficznego w pracy z dziećmi i młodzieżą
12. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 100,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl