Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Fizyka

Adresatami studiów są:
nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki

Celem studiów jest:

umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-fizyki ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą

Ramowy program
  1. Podstawy fizyki
  2. Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
  3. Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
  4. Metodyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
  5. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
  6. Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
  7. Elektrodynamika i optyka
  8. Elektryczność i magnetyzm
  9. Elementy fizyki jądrowej
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
11. Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia -aktywizujące metody nauczania
12. Organizacja pracowni fizycznej
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 200,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl