Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Fizyka

Adresatami studiów są:
nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki

Celem studiów jest:
umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-fizyki ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą

Ramowy program
1. Podstawy fizyki
2. Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
3. Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
4. Metodyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
5. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
6. Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
7. Elektrodynamika i optyka
8. Elektryczność i magnetyzm
9. Elementy fizyki jądrowej
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
11. Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia -aktywizujące metody nauczania
12. Organizacja pracowni fizycznej
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl