Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Geografia

Adresatami studiów są:
nauczyciele,absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii

Celem studiów jest:
zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla typów szkół dotyczące nauczania geografii

Ramowy program :
1. Podstawy geografii
2. Dydaktyka geografii
3. Geografia ekonomiczna
4. Geografia fizyczna Polski
5. Geografia regionalna Polski
6. Geografia regionalna świata
7. Geografia społeczna
8. Geografia społeczno-ekonomiczna
9. Geologia z elementami gleboznawstwa
10. Geomorfologia
11. Hydrografia
12. Kartografia
13. Meteorologia i klimatologia
14. Podstawy GIS
15. Praktyka
16. Seminarium dyplomowe
 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl