Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Informatyka dla nauczycieli

Adresatami studiów są:
nauczyciele, absolwenci kierunku pedagogika studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin

Ramowy program studiów:
  1. Organizacja laboratorium komputerowego
  2. Systemy operacyjne
  3. Narzędzia administracyjne systemu Windows
  4. Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
  5. Edycja i prezentacja dokumentów
  6. Arkusz kalkulacyjny
  7. Wektorowa grafika komputerowa
  8. Rastrowa grafika komputerowa
  9. Programowanie komputerów
10. Komputerowe wspomaganie projektowania
11. Systemy i sieci komputerowe
12. Projektowanie stron WWW
13. Systemy baz danych
14. Metodyka nauczania informatyki
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 500,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl