Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nauczalnie zdalne

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykształceniem magisterskim oraz przygotowaniem pedagogicznym. Studia adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów objętych programem nauczania szkoły danego typu.

Cele studiów: przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technik i metod kształcenia zdalnego na poziomie średnio zaawansowanego standardu wyposażenia szkoły w technologię medialną oraz uzyskanie umiejętności korzystania przez nauczycieli z osobistych narzędzi medialnych którymi dysponują – laptop, telefon komórkowy itp.


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl