Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Metodyka zdalnego nauczania

Adresatami studiów są:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykształceniem magisterskim oraz przygotowaniem pedagogicznym. Studia adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów objętych programem nauczania szkoły danego typu

Celem studiów jest:

przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technik i metod kształcenia zdalnego na poziomie średnio zaawansowanego standardu wyposażenia szkoły w technologię medialną oraz uzyskanie umiejętności korzystania przez nauczycieli z osobistych narzędzi medialnych którymi dysponują – laptop, telefon komórkowy itp. w procesie kształcenia

Ramowy program studiów:
  1. Współczesne modele i nowe trendy e-nauczania
  2. Specyfika pracy on-line, charakterystyka e-zajęć, różnice i podobieństwa w odniesieniu do zajęć tradycyjnych
  3. Zasady projektowania zajęć zdalnych
  4. Przygotowanie treści dydaktycznych i formy ich prezentacji-metodyka nauczania zdalnego
  5. Przydatne aplikacje w przygotowaniu treści dydaktycznych
  6. Platformy e-learningowe
  7. Wykorzystanie technologii mobilnych w zdalnym nauczaniu
  8. Kompetencje i zadania e-nauczyciela
  9. Komunikacja z nauczycielem i pomiędzy uczącymi się
10. Problemy związane z motywowaniem i angażowaniem się uczących się
11. Weryfikacja efektów kształcenia i sposoby oceny w nauczaniu zdalnym
12. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl