Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Adresatami studiów są:
nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli

Celem studiów jest:
merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, Ponadto uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie: kariery i podstaw przedsiębiorczości, psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz poznania funkcjonujących na rynku pracy narzędzi diagnostycznych i metod wykorzystywanych w pracy doradczej. Studia mają na celu rozwinięcie kompetencji miękkich i poznania szeroko rozumianej kariery i przedsiębiorczości

Założenia programowe studiów:
1. Rynek pracy w UE
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego-grupa młodzieży do 18 r. ż.
5. Warsztat pracy doradcy zawodowego-grupa- grupa osób powyżej 18 r. ż.
6. Metody poradnictwa w edukacji i poradnictwie zawodowym-podstawy prawne
7. Zawodoznawstwo
8. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
9. Przedsiębiorczość
10. Fundusze wsparcia bezrobotnych
11. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
12. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
13. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia
14. Coaching
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl