Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem z obszaru nauk: medycznych, wychowania fizycznego, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, trenerzy, instruktorzy sportu, nauczyciele prowadzący zajęcia z żywienia, pracownicy opieki socjalnej, pomocy społeczne

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zakresem anatomii człowieka, podstaw fizjologii, procesów rozwoju, podstaw diagnozy deficytów rozwojowych, podstaw treningu medycznego, treningu terapeutycznego, procesów samooceny i dyscypliny osobistej.
Ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności z zakresu fizjologii, podstaw biochemii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa żywienia oraz dietetyki, dietetyki pediatrycznej i dieto terapii

Ramowy program:
  1. Anatomia funkcjonalna  
  2. Fizjologia żywienia
  3. Podstawy przemian metabolicznych w organizmie
  4. Diagnostyka stanu zdrowia
  5. Diagnostyka narządów ruchu
  6. Testy sprawności fizycznych dla grup wiekowych
  7. Podstawy treningu-trening motoryczności człowieka
  8. Podstawy treningu-trening relaksacyjny
 9. Podstawy treningu-trening medyczny
10. Żywienie w sporcie-sposoby i metodyka układania diety
11. Odnowa biologiczna i regeneracja w sporcie
12. Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem
13. Elementy psychoterapii,
14. Psychologia motywacji
15.Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
16. Skutki psychologiczne i społeczne nieprawidłowego odżywiania się
17. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
18. Komputerowy system wsparcia w dietetyce
19. Personalna praca z klientem indywidualnym
20. Komunikacja interpersonalna
21.Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 950,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl