Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzanie oświatą

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej

Założenia programowe studiów:
1. Teoria organizacji i zarządzania
2. Prawo oświatowe
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp, RODO
6. Rada Rodziców i inne organizacje działające na terenie placówki edukacyjnej
7. Kontrola zarządcza
8. Budżet placówek oświatowych
9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
10. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
11. Warsztat pracy dyrektora
12. Marketing usług edukacyjnych
13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
14. Nowy nadzór pedagogiczny
15. Planowanie i organizacja pracy
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl