Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzanie oświatą

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej

Ramowy program studiów:
  1. Teoria organizacji i zarządzania
  2. Prawo oświatowe
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
  5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp, RODO
  6. Rada Rodziców i inne organizacje działające na terenie placówki edukacyjnej
  7. Kontrola zarządcza
  8. Budżet placówek oświatowych
  9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
10. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
11. Warsztat pracy dyrektora
12. Marketing usług edukacyjnych
13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
14. Nowy nadzór pedagogiczny
15. Planowanie i organizacja pracy
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

2 900,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl