Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Gospodarka komunalna

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką komunalną

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i obsługą obszaru gospodarki komunalnej

Założenia programowe studiów:
1. Podstawy zarządzania firma i personelem
2. Komunikacja osobowa
3. Praca indywidualna i grupowa
4. Odpady komunalne – analiza, odzysk/recykling, kompostowanie
5. Odpady komunalne – system wykonawczy
6. Selektywna zbiórka a centralne sortowanie
7. Składanie odpadów
8. Termiczna obróbka odpadów
9. Sprawozdawczość
10. Przepisy prawne
11. Wizyta studyjna
12. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl