Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Logistyka

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem pracujący lub zamierzający pracować w procesie planowania lub realizowania i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, gotowych produktów oraz stosowania technik i metod informacji od produktu do klienta

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące integracji i koordynacji zadań i działań w zakresie przepływu zasobów na poziomie operacyjnym i taktycznym z zastosowaniem dziedzin z zakresu:
- zarządzania,
- finansów,
- planowania,
- kontroli,
- analizy i syntezy


Założenia programowe studiów:
1. Podstawy logistyki
2. Identyfikacja i dokumentowanie procesów logistycznych
3. Controlling procesów logistycznych - warsztaty praktyczne
4. Systemy informatyczne w procesach logistycznych
5. Prognozowanie popytu
6. Wybór, ocena i kwalifikacja dostawców
7. Zarządzanie relacjami w logistyce
8. Negocjacje handlowe
9. Obsługa logistyczna dystrybucji
10. Obsługa zamówień klientów
11. Nowoczesne strategie logistyczne w obsłudze produkcji
12. Narzędzia racjonalizacji logistyki sfery produkcji
13. Procesowe zarządzanie magazynem
14. Wyposażenie magazynu, nowoczesne technologie w magazynie
15. Rynek usług logistycznych
16. Koszty logistyczne i efektywność logistyki
17. Spedycja i prawo celne
18. Transport towarów niebezpiecznych
19. Ekologia i recykling w logistyce
20. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl