Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rachunkowość i finanse

Adresatami studiów są:
osoby posiadające wykształcenie wyższe , pracownicy instytucji, zakładów pracy mający na celu doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów

Celem studiów jest:
jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego oraz funkcji pokrewnych, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów jest szczególnie przydatna. Zadaniem studiów jest również wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności prowadzenia rachunkowości i finansów firmy. Ważnym celem zajęć jest poznanie zasad analizy i oceny działalności jednostki gospodarczej, firmy dla zamiarów jej rozwoju w sferze gospodarczej (ekonomicznej)

Założenia programowe studiów:
1. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego
2. Rachunkowość zarządcza
3. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa
4. Zastosowanie systemów komputerowych w rachunkowości
5. Podstawy działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej
6. Sprawozdawczość i analiza finansowa
7. Zarządzanie majątkiem obrotowym
8. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
9. Symulacje biznesowe
10. Elektroniczny obieg dokumentacji i ochrona danych osobowych
11. Rachunkowość budżetowa
12. Seminarium dyplomowe
 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl