Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja Montessori w przedszkolu (studia podyplomowe doskonalące)

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą realizować się w pracy z dziećmi wykorzystując innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług, jak i tych, którzy chcieliby podjąć pracę w placówkach edukacyjnych pracujących metodą Montessori

Celem studiów jest:
przygotowanie nauczycieli, pedagogów i rodziców do praktycznego wykorzystywania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola i edukacji domowej. Kierunek daje możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwijania umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka

Założenia programowe studiów:
1. Założenia pedagogiki Marii Montessori
- koncepcje rozwoju dziecka według M. Montessori,
- osobowość i zadania nauczyciela
- przygotowanie otoczenia jako środowiska wspierającego rozwój
2. Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego:
- rola ćwiczeń praktycznych, sensorycznych i czynności percepcyjnych w rozwoju
dziecka,
- zasady pracy w przygotowanym otoczeniu,
- ćwiczenia ciszy i gracji
3. Sensoryka i kształcenie artystyczne
- rozwój zmysłów,
- ćwiczenia służące nabywaniu umiejętności praktycznych dnia codziennego
4. Język
- kształtowanie języka dziecka,
- poznanie procesu opanowania mowy u dziecka,
- etapy nauki pisania i czytania-etap przygotowawczy, etap właściwy,
- okres pisania i czytania słów,
- sposoby inspirowania wypowiedzi dziecka
5. Matematyka:
-”matematyczny duch”,
- liczenie w zakresie 1-10,
- zasady dziesiątkowego systemu liczenia,
- elementarne ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu
6. Edukacja kosmiczna:
- rola wyobraźni dziecięcej w kształtowaniu pojęć dotyczących wszechświata,
- narodziny Układu Słonecznego – aspekt astronomiczny,
- Ziemia jako planeta,
- od globusa do mapy,
-wstęgi czasu,
- rozwój życia na Ziemi
7. Seminarium dyplomowe

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
2
3 200,00 + 150,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl