Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika+surdopedagogika)

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem oraz z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki lub planujący pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Celem studiów jest:
przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki ponadto uzyskanie kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wzroku

Założenia programowe studiów:

Moduł I Ogólne przygotowanie kierunkowe

1. Pedagogika specjalna
2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
3. Elementy psychologii klinicznej
4. Dydaktyka specjalna
5. Diagnostyka w pedagogice specjalnej ( surdopedagogika, tyflopedagogika)
6. Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową i
wzrokową
7. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężeniami i niepełnosprawnością
słuchową i wzrokową

Moduł II Dydaktyka szczegółowa tyflopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością
wzrokową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. Orientacja przestrzenna
4. Alfabet Braille a
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością
wzrokową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością
sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
10. Zasady rehabilitacji widzenia

Moduł II I Dydaktyka szczegółowa surdopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością
słuchową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. wychowanie językowe i język foniczny
4. Podstawy języka migowego
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością
słuchową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością
sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych słuchowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
10. Zasady rehabilitacji resztek słuchowych

Seminarium

 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
4
5 100,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl