Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu (studia specjalistyczne dla absolwentów SI)

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów podyplomowych Integracja sensoryczna chcących doskonalić swą wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest:

  • specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty
  • studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno- klinicznej dziecka ze spektrum autyzmu oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Założenia programowe studiów:

Moduł I autyzm w ujęciu biomedycznym

1. Medyczne podstawy zaburzeń spektrum autyzmu-elementy psychiatrii i neurologii
2. Całościowe zaburzenia rozwojowe
3. Etiologia autyzmu
4. Aktualne kryteria diagnostyczne ( ICD-10)
5. Charakterystyka rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-fazy rozwoju zabawy a objawy autyzmu
6. Przeciwdziałanie

Moduł II Charakterystyka zaburzeń integracji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu

7. Przydatne narzędzia diagnostyczne
8.Autyzm i integracja sensoryczna-charakterystyka zaburzeń:
- układ przedsionkowy,
- układ czuciowy (dotykowy i proprioceptywny),
- system słuchowy, wzrokowy, węchu
9. Modele teorii i terapii SI
10. Budowanie podstaw komunikacyjnych- terapia SI

Moduł III Umiejętności diagnozy integracji sensorycznej spektrum autyzmu

11. Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu
12. Organizacja otoczenia dziecka i osoby ze spektrum autyzmu pod kątem procesów sensorycznych
13. Różnicowanie zaburzeń Integracji sensorycznej a spektrum autyzmu
14. Diagnoza SI dziecka ze spektrum autyzmu-procedury i strategie interwencyjne
15. Obserwacja i diagnoza kliniczna
16. Arkusz oceny klinicznej
17. Praksja
18. Dieta sensoryczna

Moduł IV Podstawowe kierunki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w terapii SI

19. Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu oraz stymulacja zmysłów bazowych w procesie terapeutycznym
20. Budowanie podstaw komunikacyjnych w terapii-metody komunikacji
21. Metody stymulacji wspomagające funkcjonowanie i modelujące zachowania dziecka ze spektrum autyzmu
22. Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego-metody i zasady organizacji otoczenia
23. Zachowania niepożądane-modyfikowanie za pomocą strategii sensorycznych
24. Tworzenie planów terapii SI dziecka ze spektrum autyzmu
25. Praca na motywacji dziecka ze spektrum autyzmu
26. Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w rodzinie
27. Osoby dorosłe ze spektrum autyzmu
28. Wsparcie rodziny osób ze spektrum autyzmu
29. Przygotowanie do egzaminu
30. Praktyka

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 800,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl