Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Moduł I  Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych
2. Podstawy anatomii z fizjologią
3. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, teoria integracji sensorycznej
4. Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca zaburzeń SI
5. Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenia wywiadu neurologicznego

Moduł II   Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej
6. Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka,nagrania
7. Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż.-wyciąganie wniosków klinicznych
8. Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków,diagnoza pisemna
9. Rozwój ruchowy-obserwacja
10. Warsztat przedsionkowy, warsztat  dotyczący dyspraksji
11. Dieta sensoryczna
12. Specyfika integracji sensorycznej w zespołach klinicznych- Autyzm, ADHD, dyspraksja,FASD,dysfunkcja wzroku ,słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół  Wad Wrodzonych, Zespół Downa
13. Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planu terapii
14. Praca własna na sprzętach
15. Praca z zaproszonym dzieckiem,nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III    Rozszerzający
16.  Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż., znaczenie odruchów
17. Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów-słuch,wzrok
18.  Lateralizacja-wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka, syndrom KISS
19.  Narzędzia-wywiad,kwestionariusz sensomotoryczny,obserwacja
20. Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
17. Rola rodziców w terapii dziecka
18.Współpraca wielospecjalistyczna – dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii
19. Zabawy sensomotoryczne
18. Przygotowanie do egzaminu
19. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

5 900,00 + 200,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl