Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI

- kursu I II° przy współpracy z PTIS lub z certyfikatem OS Bambans w Hiszpanii

Adresaci: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Cele: zdobycie wiedzy,  umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
oraz projektowania programu terapeutycznego.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Terapia ręki
• Warsztat z hiszpańskim terapeutą (temat zostanie podany w trakcie trwania zajęć)


 

 

Absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
  • certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie  
  • wpis do rejestru terapeutów PTIS (po spełnieniu wymagań regulaminowych organizacji)
Absolwent uzyskuje tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez MEN.
 
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 
Liczba miejsc ograniczona do 30 słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl