Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Logorytmika z edukacją artystyczną

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pedagodzy, logopedzi posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia między innymi zajęć logarytmicznych, logicznych, gier i zabaw muzycznych

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, anatomii i patologii narządów głosu, mowy oraz słuchu ponadto muzyki. Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z logorytmiki.

Założenia programowe studiów:

Moduł I Podstawy logopedii
1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Zaburzenia psychiatryczne u dzieci
3. Podstawy logopedii
4. Anatomia i patologia narządów mowy, słuchu
5. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
6. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy
7. Audiologia
8. Elementy ortodoncji-wady zgryzu
5. Emisja głosu
6. Logorytmika w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami mowy

Moduł II Terapeutyczny - praktyczny
1. Logorytmika w pedagogice specjalnej
2. Muzyka, ruch i mowa w stymulowaniu prawidłowego rozwoju dziecka
3. Śpiew w terapii i profilaktyce logopedycznej
4. Praca z rytmizowanym tekstem w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
5. Ćwiczenia logarytmiczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi z zaburzeniami
6. Muzykoterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi
7. Warsztat nauczyciela logorytmiki – scenariusze zajęć
8. Seminarium dyplomowe

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 300,00 + 150,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl