Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Mediacje rodzinne

Adresatami studiów są:
osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub ukończyły studia z zakresu nauk o rodzinie, pracy socjalnej. Ponadto uczestnikami mogą być osoby reprezentujące inne kierunki studiów humanistycznych z zasobem doświadczenia w pracy z dzieckiem i rodziną.

Celem studiów jest:
jest przygotowanie do pracy w roli mediatora rodziny, ponadto zapoznanie słuchaczy z wiedzą, metodami, technikami pracy z rodziną w sytuacji jej kryzysu lub wczesnego zapobiegania tej sytuacji oraz umiejętności diagnozowania problemu i tworzenia programów naprawczych

Założenia programowe studiów:
1. Socjologia rodziny
2. Elementy psychologii i pedagogiki rodziny
3. Elementy psychologii społecznej i osobowości
4. Komunikacja i konflikty interpersonalne
5. Umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów w mediacji
6. Trening asertywności
7. Osobowość mediatora
8. Trening umiejętności mediacyjnych
9. Strategie i metody negocjacji i mediacji
10. Kompetencje społeczne mediatora rodzinnego
11. Umiejętności negocjacyjne w konfliktach
12. Strategie oraz makro i mikrotechniki w pracy mediatora rodzinnego
13. Prawne aspekty mediacji cywilnych i rodzinnych
14. Narzędzia wspomagające pracę mediatora
15. Konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
16. Warsztat konstruowania ugód mediacyjnych i protokołów z mediacji
17. Etyka zawodu mediatora i standardy prowadzenia mediacji
18. Seminarium dyplomowe

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 400,00 + 150,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl