Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Psychopedagogika z neurodydaktyką

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pedagodzy i pracownicy socjalni, rodzice rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych poszukujący wiedzy potrzebnej do podjęcia odpowiednich procesów wsparcia dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki

Celem studiów jest:
doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i rozwojowych, w tym neurodydaktyki w obszarze podstaw uczenia się.

Ramowy program studiów:
  1. Diagnoza pedagogiczna
  2. Podstawy diagnozy psychologicznej
  3. Psychologia konfliktu
  4. Psychopedagogika kreatywności
  5. Współczesne kierunki psychoterapii
  6. Wsparcie psychologiczne dziecka
  7. Formy pomocy dziecku i rodzinie
  8. Trening integracyjny
  9. Podstawy neurodydaktyki
10. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego
11. Projektowanie sytuacji edukacyjnych przyjaznych uczniowi
12. Metody i techniki uczenia się w dostosowaniu do możliwości ucznia z czynnikiem
     budującym jego motywację
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl