Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Socjoterapia z warsztatem superwizji

Adresatami studiów są:
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

Celem studiów jest:
osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Warsztat superwizji
6. Warsztat socjoterapeutyczny
7. Warsztat pomocy indywidualnej
8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
9. Warsztat umiejętności psychospołecznych
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 800,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl